PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Zo života školy

Chcete vedieť, čo máme nové?

V tejto rubrike vám budeme prinášať aktuálne informácie z diania v našej škole

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009