PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Relax pre mladších

Ak nevieš čo s voľným časom, čítaj, maľuj, strihaj, lep, lúšti, nájdi si zaujímavú hru, precvičuj si angličtinu a klikni na:

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009