PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Perličky z lavíc


Mňa porazí. Počítam dobre a vždy mi to vyjde zle.

Mapa je vylisovaný glóbus.

Mačka má preto ostré pazúry, aby sa mohla poškrabať.

Ryby dýchajú ušami.

Kapor sa živí podvodným hmyzom.

Planktón je to malé, čo chodí po povrchu vody.

Kliešť obyčajný je cicavec, pretože cicia z ľudí krv.

Vtáky sú sťahovavé a stále. Stále ostávajú u nás, lebo nevládzu odletieť.

Obdĺžnik s rovnakými stranami je štvorec.

Ježko má na obranu ihličie.

Z telesnej výchovy ma bolia už aj mihalnice.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009