PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Odkazy

Zaujímalo nás, aký názor máte na svojich spolužiakov a spolužiačky, preto sme sa opýtali priamo v laviciach.

Odpovede, ktoré ste ponúkli sú viac ako zaujímavé.

Posúďte sami !!! 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009