PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Redakčná rada

 

Do tvorby jednotlivých čísel svojimi príspevkami aktívne vstupujú vyučujúci slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, cudzích jazykov a členovia Mediálneho krúžku.

 

Šéfredaktorka:

Alexandra Treľová (8.A)

 

Predseda redakčnej rady:

Matúš Serenčko (8.A)

 

Redakčná rada: 

Nikola Halajčiková (5.B)

Daniela Hudiková (5.B)

Ján Kontra – Pál (8.B)

 Nikola Macková (8.A)

Darina Mašlejová (8.B)

 Marcela Mašlejová (6.B)

Mária Tatárová (8.B)

Alena Tomková (8.B)

Gabriela Tóthová (8.A)

Jaroslav Varchola (6.B)

 

Grafická úprava

Matúš Kička (8.A)

Ján Kontra – Pál (8.B)

Matúš Serenčko (8.A)

 

Jazyková úprava:

PhDr. Martina Horňáková

 

Žiaci majú dostatok priestoru, aby mohli realizovať svoje nápady, ktorými tento časopis dýcha.

 

 

 

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009