PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Obsah

Je to časopis o nás, preto v ňom dominujú aktuality, ktorými žije naša škola. Sleduje úspechy našich žiakov v rôznych súťažiach, prináša rozhovory s učiteľmi a žiakmi i to, čo sa šepká v laviciach, ankety a ďalšie zaujímavé postrehy. Je dobrým spoločníkom na chvíle oddychu, pretože obsahuje krížovky, vtipy, hádanky a hlavolamy pre mladších i starších. Svoje miesto v ňom má literárna a výtvarná tvorba žiakov, aj keď je to len zlomok z toho, čo všetko by sme chceli uverejniť.  

V závere školského roka vychádza výber toho najlepšieho, čo sa žiakom podarilo vytvoriť v priebehu školského roka – Zborník literárnych a výtvarných prác. Obsahuje práce, ktoré úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach v rámci okresu, kraja či Slovenska.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009