PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Január 2009

Pavlovský školák oslavuje

Na oslavu sa vraj vždy nájde dôvod. Mohli by sme oslavovať čokoľvek, príchod nového roka, príchod eura či to, že sa konečne Perinbaba zľutovala a pokryla svet bielou perinou. My ten dôvod nemusíme dlho hľadať a nie je hocijaký. V týchto dňoch oslavuje webová stránka Pavlovského školáka 1. výročie. Uplynul už rok odvtedy, čo vás informujeme o živote školy, ale aj o rôznych iných veciach takouto formou. Naďalej sa budeme snažiť vylepšovať stránku i časopis, ale uvítala by som, keby ste ešte viac vstupovali do jeho tvorby, veď je to časopis o vás.   

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009