PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Fotogaléria

Už len krôčik chýba k tomu, aby sa časopis dostal k žiakom.

Keď časopis ešte nie je časopisom.
 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009