PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

O nás

Myšlienka vydávať školský časopis rezonovala v našej škole veľmi dlho. Prvé pokusy sa viažu k školskému roku 2003/2004,  v tomto školskom roku uzrelo svetlo sveta tak dlho očakávané prvé číslo, ktoré nás motivovalo pripraviť aj ďalšie čísla. Všetky začiatky sú ťažké, prvé dva ročníky (2003/2004, 2004/2005) vychádzali ako „občasníky,“ ktoré boli tematicky zamerané.
Od školského roku 2005/2006 má Pavlovský školák svoju štruktúru s pravidelnými rubrikami, ale nebráni sa novým podnetom, s ktorými naši žiaci prichádzajú. Jednotlivé čísla majú internetovú verziu pre všetkých tých, ktorí sa radi „túlajú po webe“. 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009