PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Slušnosť v sms

Pamätaj, že sms-ka je obmedzená počtom znakov, preto sa vyjadruj stručne, ale výstižne. Hoci je jednoduchšie písať bez diakritiky, interpunkciu použi vždy. Čiarka môže veľakrát zmeniť zmysel vety.

Cez sms-ku nevybavuj dôležité veci, napríklad pozvánku na narodeniny, ospravedlnenie, že nemôžeš niekam prísť a podobne, ale vybav to radšej telefonicky.

Netelefonuj bezdôvodne na núdzové čísla záchrannej lekárskej služby, požiarnej služby a polície. Kým ty obsadzuješ linku a zabávaš sa, niekto možno potrebuje pomoc.

Mobil používaj len tam, kde to nie je zakázané. V škole, v nemocnici či v kine ho maj vždy vypnutý. Pri prechádzaní cez cestu, na benzínke, ale aj v preplnenej miestnosti si ho radšej nechaj v taške. Na ceste i na benzínke je to životu nebezpečné, v preplnenej miestnosti zasa neslušné.

Nechváľ sa svojím mobilom, môžeš oň prísť.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009