PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

E-mail

AKO SA PÍŠE E-MAIL

 

1.       Záleží na prvom dojme

List by sa mal začínať vhodným oslovením – tradičné oslovenie „Vážený pán XY“ vyhovuje aj v elektronickej podobe. Oslovenie možno vynechať, ak si pisateľ s adresátom rýchlo vymieňa viac listov alebo správ.

 

2.       Dbajte na dobré spôsoby

NIKDY NEPÍŠTE CELÉ SPRÁVY VEĽKÝMI PÍSMENAMI – v elektronickom styku to znamená to isté, ako keby ste na adresáta kričali.

 

3.       Dvakrát merajte a raz režte

Rozmyslite si, kým list odošlete. Neuvážene odoslaný e-mail by ste mohli trpko ľutovať. Skôr ako kliknete na políčko Odoslať, text si znova dôkladne prečítajte. Zodpovedá jeho obsah i štýl tomu, čo ste chceli adresátovi oznámiť?

 

4.       Starostlivo formulujte slová

Vo formálnych e-mailoch sa treba vyhýbať používaniu zaužívaných skratiek. Elektronickú poštu využívajte tiež na to, aby ste si cibrili štylistické schopnosti. Kým telefonický rozhovor je chvíľková záležitosť, ktorá sa ihneď rozplynie v éteri, každý odoslaný alebo prijatý e-mail zostáva zachovaný na pevnom disku počítača. Nikdy neviete, kedy a kto ho bude raz čítať.

 

5.       Nehrajte sa na expertov

Ohľaduplný užívateľ elektronickej pošty by sa mal najprv presvedčiť, či adresát vie prijímať elektronickú poštu a otvárať jej prílohy. V opačnom prípade by sa mohol ľahko zaradiť medzi „kybernetických snobov“ hľadiacich povýšenecky na ľudí, ktorí neovládajú najnovšie vymoženosti techniky.

 

6.       Pozor na hromadnú korešpondenciu

Nikoho nepoteší, keď dostane e-mail a potom zistí, že ho zároveň rozoslali na stovky ďalších adries. Ak posielate e-mail viacerým adresátom zo svojho zoznamu, vyberajte ich po jednom.

 

7.       Nehanbite sa byť zdvorilí

Niektorí odborníci na spoločenskú etiketu tvrdia, že pozvánky, ďakovné listy a podobné texty by sa mali zásadne posielať klasickou poštou. Pozitívne ladený e-mail s pozvaním či gratuláciou však môže príjemcu potešiť rovnako ako ozdobný list.

 

8.       Odpovedajte rýchlo

Na doručenú poštu je slušné odpovedať čo najrýchlejšie. Ak k jej obsahu nemôžete okamžite zaujať stanovisko, dajte odosielateľovi  na vedomie, že ste jeho správu dostali a vyjadríte sa k nej hneď, ako vám to dovolia okolnosti.

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009