PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Netiketa

Termín netiketa vznikol spojením dvoch slov net - sieť a etiketa – súhrn zásad spoločenského správania. Netiketa je teda súhrn zásad spoločenského správania, ktorý by ste mali dodržiavať pri komunikácii v sieti. Vaše správy sa môžu dostať k desaťtisícom ľuďom na celom svete. Záleží na tóne a obsahu správy, aký dojem z vás títo ľudia budú mať. Majte na pamäti, že nekomunikujete s počítačmi, ale s ľuďmi, ktorí majú city podobne ako vy.

Na čo by ste nemali zabudnúť:

►dodržuj bežné pravidlá styku medzi ľuďmi

►buď zdvorilý a ostatných používateľov siete oslovuj tak, ako by si chcel, aby oni oslovovali teba

►uvedom si, že veľa iných používateľov siete si urobí o tebe obraz na základe tvojich komunikačných príspevkov

 

Hoci tieto pravidlá nie sú pre používateľov internetu záväzné, mali by sme tieto odporúčania dodržiavať, veď aj keď si píšeme cez internet, na druhej strane je človek – kamarát, známy.

Prispievajte aj vy dobrou náladou napríklad aj do fóra na našej školskej stránke, ktoré vám ponúka široké možnosti, veď nikto nie je zvedavý na uhundraných a urážajúcich ľudí. Ak s niečím nesúhlasíte, vyjadrite svoj názor, ale pamätajte aj na to, že kritika môže byť kladná i záporná, ale nikdy nie vulgárna a urážajúca. Sme predsa ľudia a chyby k nám patria, ale správanie dokážeme ovplyvniť, to je v našej moci.

  

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009