PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Mediálny krúžok

Pavlovského školáka budú pre vás v tomto školskom roku pripravovať členovia Mediálneho krúžku, ktorý sústredí svoju činnosť na aktívne a zmysluplné zaobchádzanie s médiami rôzneho druhu. Veríme, že náš časopis sa stane vaším spoločníkom na chvíle oddychu.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009