PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Koľko rečí vieš

Tak toto ste zrejme počuli mnohokrát. Dnes sú jazyky ozaj potrebné a treba myslieť na to, že keď sa ich začneme učiť pomerne skoro, máme šancu, že sa ich naučíme dobre. Je to dlhotrvajúci proces a nemožno povedať, že aj keď sa jazyk učíme a používame niekoľko rokov, že ho vieme bezchybne a nič nás nezaskočí.

Koľko rečí vieš – toľkokrát si človekom - môže to byť pravda, ale nemusí. Ľudskosť nás a ostatných neleží len od počtu jazykov, ktorými hovoríme, ale v tom prenesenejšom význame, aj od toho, ako sa správame k iným. Hodnota človeka je v čomsi inom.

  

 

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009