PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Umenie zblízka

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009