PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Umenie zblízka

Do vzdelávacieho projektu Umenie zblízka sa naša škola prihlásila 20.11.2007. Na začiatku realizácie vzdelávacieho programu Z galérie do školy, zo školy do galérie sme v odbornej učebni výtvarnej výchovy zriadili výstavku reprodukcií siedmich autorov: Kláry Bočkayovej, Ladislava Čarného, Júliusa Jakobyho, Jozefa Jankoviča, Ester Šimerovej-Martinčekovej, Dezidera Tótha a Miloša Urbáska. Do projektu sa zapojili žiaci od tretieho po 9. ročník a v priebehu školského roka rôznymi výtvarnými technikami vytvorili takmer 130 vlastných žiackych dielok. Realizácia projektu vyvrcholila 21. apríla 2008, kedy sme z najlepších výtvarných prác vytvorili vo vestibule školy vlastnú výtvarnú galériu. Jej súčasťou boli aj reprodukcie diel umelcov z projektu Umenie zblízka. Po slávnostnom otvorení výstavy žiaci 9. ročníka postupne priblížili výsledky svojej vyše polročnej tvorivej činnosti. Veľmi výstižne pritom skomentovali spôsob ich interpretácie. Zdôraznili, že im nešlo o vytvorenie kópie, ale o nové vlastné dielo.

Cieľom výstavy bolo zoznámiť žiakov s dielom a jeho autorom a sprostredkovať tak poznávanie moderného a súčasného umenia. V rámci učiva Výtvarná kultúra sme chceli prostredníctvom reprodukcií vzbudiť u žiakov záujem o ich interpretáciu a podnietiť ich k vlastnej aktívnej tvorbe. 

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009