PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

4/08

Zborník literárnych a výtvarných prác

Školský rok 2007/2008

 

 

 

Majstrami sú umelci, ktorí pozorujú

svojimi vlastnými očami to,
čo videl už pred nimi každý človek,

ale oni dokážu nájsť krásu v tom,
čo je pre ostatných ľudí príliš obyčajné.

Rodin

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009