PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Zborník

Opäť sme na konci školského roka a hodnotíme ho, aký bol a čo priniesol. Určite bol plný tvorivej práce zo strany učiteľov, ale aj zo strany žiakov, o čom svedčí aj tento zborník prác, hoci je to len nepatrná časť z toho, čo sme stihli.


 

Stojí za úvahu, aké samozrejmé veci nútia človeka prejaviť svoj názor. Obyčajný život. Názor naň nevyplýva z povahy vecí a sveta, ale z povahy nás ľudí, ktorí sa držíme svojich malých istôt. Napriek všetkému, čo civilizácia prináša, zátišia tajomstiev, čosi dobré, nespútané a pôvabné zostáva v nás. Na tom sa zhodneme všetci – majstri pera i štetca.

V závere ďakujem všetkým učiteľom slovenského jazyka a výtvarnej výchovy, ktorí ochotne prispeli svojimi prácami, pretože bez vás by tento zborník určite nebol.

– mh

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009