PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

O ľuďoch

ROVNAKÍ A ZÁROVEŇ INÍ

Na celej zemeguli sú si všetci ľudia rovní, ale každý je iný. Každý človek je rovnaký v tom, že je z mäsa a kostí. Lenže odlišuje sa v mnohých veciach – vlastnosťami, povahou, výzorom, inteligenciou, rečou. Nezáleží či je človek biely, čierny, červený, chudobný či bohatý, stále bude človekom. Keď sa raz narodil ako človek, nikto to už nezmení. Každý má mozog, ale nerozmýšľa rovnako. To, čo je vo vnútri človeka, rozmýšľanie a správanie sa, to sa zmeniť dá. V dnešnej dobe je veľa možností, ako sa ľudia môžu navzájom spoznávať. Dozvedať sa mnoho vecí, o ktorých ešte nevedia, spoznávať jeden druhého a hlavne pomáhať tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Niektorí ľudia sú ochotní pomôcť, ale nie všetci. Niektorým nezáleží na živote a utrpení iných, iní zas podajú pomocnú ruku. Odkedy sú ľudia na tomto svete to tak bolo. Hoci sú si rovní, sú iní. Delia sa na dobrých a zlých.

Ja by som bola veľmi rada a šťastná, keby tých dobrých ľudí bolo na tomto svete viac než tých zlých. Nezáleží na tom, či je niekto pekný alebo škaredý, či je hlúpy alebo múdry, vzdelaný či nevzdelaný, ale nech vo svojom vnútri, vo svojom srdiečku, má miesto aj pre iných a nech rozdáva toľko lásky, koľko ľudia v jeho blízkosti potrebujú. Určite bude šťastný, že sa narodil ako človek.

Darina Mašlejová, 6.B

 


KORUNA TVORSTVA

Príroda je všade okolo nás. Sú to stromy, ktoré sa každodenne usilujú vyrobiť kyslík pre všetko živé. Patria sem aj kvety hýriace pestrými farbami, ktoré nám spríjemňujú život. Nemôžem zabudnúť ani na zvieratká. A nad všetkou tou nádherou tróni človek.

Človek ochranca, ale aj ten druhý – človek s druhou tvárou, ktorý škodí. Ľudia dokážu byť veľmi chamtiví, keď sa rozhodnú niečo mať, musí sa to stať. Ničia lesy a berú zvieratám obrovské plochy z ich domova. Zabíjajú zvieratá len preto, aby sa mohli pochváliť novým kožuchom či trofejou. Po čase ich vyhodia, lebo budú nemoderné a budú zbytočne zaberať miesto, ktoré vyplní niečo iné, snáď príde o zas niekto o život.

Človek, koruna tvorstva, vypúšťa do ovzdušia a pôdy mnoho chemikálií a potom sa čuduje, že je na svete mnoho nových chorôb. Azda za to môže príroda?!

Človek je skutočne najmúdrejší zo všetkých živočíchov, len škoda, že to tak nevyzerá. Uvedomí si, že s prírodou ničí aj seba? Kedy na to príde, hmm?                                                                          Monika Bačová, 8.B

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009