PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

4/07Zborník literárnych a výtvarných prác

Školský rok 2006/2007 

Umelci majú ukazovať, aký krásny je život.

Bez ich tvorby by sme mohli mať veľké pochybnosti.

Anatole France

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009