PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Stihli sme

Ako je u nás pravidlom, stíhame veľa vecí, preto vám prinášame informácie o našich úspechoch z rôznych oblastí, samozrejme sa nezmestia všetky, o tých ďalších sa dočítate na webovej stránke školy

 V regionálnom kole súťaže EURÓPA V ŠKOLE sme uspeli takto:
Literárna tvorba:
Monika Balintová (9.A) - 3. miesto
Ivana Pachová (6.A) - čestné uznanie
Karin Veseléniová (3.A) - čestné uznanie
Kolekcia literárnych prác našej ZŠ získala čestné uznanie.

Výtvarná tvorba:
Nikola Macková, Gabriela Tóthová, Darina Mašlejová (7. roč.) - 2. miesto
Katarína Sklárová (1.A) - 3. miesto


Všetky ocenené práce postúpili do celoštátneho kola

 

Naši úspešní matematici v okresnom kole MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY:

Mária Mikorovičová (6.A) – 4. miesto

Jaroslav Varchola (5.B) – 5. miesto

Filip Uhelák (8.B) – 5. miesto

V okresnom kole PYTAGORIÁDY boli úspešní Karin Veseléniová (3.A) – 17. miesto a Martin Kopecký (4.A) – 22. miesto.

Úspešnou riešiteľkou CHEMICKEJ OLYMPIÁDY sa stala Simona Varcholová (9.A)

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo BIOLOGICKÚ OLYMPIÁDU o životnom prostredí, čestné uznanie získali Anna Fejková (8.B), Lucia Hrešanová (8.B) a Ivana Bačová (8.B).

 

Samozrejme aj v rámci školy sme zorganizovali mnoho zaujímavých aktivít:

 
- pre žiakov 5. a 6. ročníka to bola TECHNICKÁ OLYMPIÁDA, ktorá pozostávala z teoretickej i praktickej časti, najlepšie sa darilo týmto žiakom:

1. miesto: Patrik Hisem (6.A)

2. miesto: Juraj Lechman (6.B) a Adrián Gajdoš (5.B)

3. miesto: Peter Kušnír (6.B)

 
- zúčastnili sme sa besedy o Malej vojne, zapojili sme sa do akcie Deň narcisov, otvorili sme výstavku Umenie zblízka a stihli sme mnoho mnoho ďalších aktivít

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009