PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Šport

Naša škola žila v poslednej dobe gymnastikou, naši žiaci si zmerali sily v gymnastickom štvorboji v rámci okresu. Všetkým, ktorí reprezentovali našu školu, ďakujeme a úprimne blahoželáme, výsledky sú nasledovné.

Kategória A (1.-3. ročník)

5-členné družstvo dievčat – Želmíra Borkesová, Simona Jakabová, Michaela Kendrová, Kristína Michalovová, Tamara Váradiová –  obsadilo krásne 5. miesto.

Družstvo chlapcov v zložení Stanislav Havlík, Róbert Kufa, Michal Mašlej, Pavol Šalacha, Martin Veseléni a Denis Imre obsadilo 1. miesto a postúpilo do krajského kola.

V jednotlivcoch bol najlepší Róbert Kufa, ktorý obsadil 2. miesto.

 

Kategória B (4.-6. ročník)

Dievčatá – Andrea Lacková, Miriama Kufová, Daniela Hudiková, Kristína Perduľaková, Veronika Macková a Marcela Mašlejová – obsadili 3. miesto.

Chlapci – Tomáš Mako, Vladimír Mako, Martin Horňák, Daniel Michalov, Radoslav Juhás  – obsadili 4. miesto.

 

Kategória C (7.-8. ročník)

Dievčatá – Darina Mašlejová, Rebeka Váradiová, Martina Šalachová, Patrícia Onušková, Andrea Lacková obsadili 3. miesto a družstvo chlapcov v zložení Marián Drizi, Tomáš Štafura, Jozef Kendra, Marián Kešeľ a Matúš Serenčko zvíťazili a postúpili na Majstrovstvá kraja do Košíc. Žiaci súťažili v domácom prostredí, čo ich značne povzbudilo.

V jednotlivcoch Marián Drizi obsadil 1. miesto a Matúš Serenčko 3. miesto.

 
Vo volejbale sa naše dievčatá – Marianna Butkovská, Anna Fejková, Terézia Hlušková, Lenka Vajdová, Patrícia Onušková, Viktória Havlíková, Rebeka Váradiová a Monika Štafurová – umiestnili na 3. mieste.

 BLAHOŽELÁME

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009