PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Zo života školy

Stretnutie s historikom

Pavlovce nad Uhom si 23. – 24. marca  pripomenuli Malú vojnu, preto k nám zavítal historik Dr. Molnár a ďalší hostia, ktorí zaujímavou prednáškou doplnili naše vedomosti o histórii nášho regiónu počas 2. svetovej vojny.

 

Deň narcisov

Pred jedenástimi rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt Dňa narcisov. Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácii Ligy proti rakovine v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku. Žltý narcis pripnutý na oblečení ako symbol boja proti rakovine bolo vidno aj v pavlovských uliciach. Členky krúžku Mladý zdravotník ich ponúkali v uliciach za ľubovoľný príspevok.

 

Lesnícke dni

V piatok 27. apríla 2007 sa naša škola aktívne zapojila do celoslovenskej akcie Lesnícke dni. Žiaci 6. ročníka a lesníci z Lesného závodu Sobrance zasadili spolu v areáli školy 5 stromčekov a porozprávali sa spolu o funkcii lesa.

 

Testovanie múdrych hlavičiek

Naša škola sa po prvý raz  rozhodla otestovať žiakov 8. ročníka zo slovenčiny a matematiky. Komparo 8 sa zvládlo v pohode a bez komplikácií. Naše múdre hlavičky bez obáv zvládli 45 otázok zo slovenského jazyka a literatúry a 30 úloh z matematiky. Na každý z týchto testov sme mali 60 minút. Do akcie Komparo 8 boli zapojené aj pani učiteľky Urbanová a Šuličová, samozrejme ako dohľad nad múdrymi hlavičkami, ale aj ako podpora v náročných chvíľach.

 

... a mnoho ďalších zaujímavých akcií, o ktorých sa dočítate práve tu !

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009