PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Vycestovali sme za poznaním


26.4.2007 sme absolvovali exkurziu. Vycestovali sme do Michaloviec. Tejto exkurzie sa zúčastnili žiaci 8.-9. ročníka . Exkurzia mala dve časti, v prvej časti sme sa dostavili na železničnú stanicu, kde boli vagóny, v ktorých počas druhej svetovej vojny prevážali židov do koncentračných táborov. Názov tejto akcie bol Projekt vagón . Vo vagóne sa premietal film o deportácii židov, obsahoval výpovede ľudí, ktorí prežili zajatie v koncentračnom  tábore. Film nás dosť zaujal. Potom sme sa presunuli do galérie, kde bola výstava amatérskych fotografov a maliarov, ale ich diela vyzerali naozaj profesionálne. Mali sme z toho pekný zážitok. Zvýšil nám ešte čas aj na mesto. Na námestí mal koncert Jakub Petraník a Matej Koreň, niektoré dievčatá získali autogram a zapojili sa do súťaží. Prežili sme pekný deň a naučili sme sa aj niečo nové.


17.5.2007 vycestovali za poznaním aj žiaci 5.-7. ročníka. Navštívili sme Zemplínske múzeum v Michalovciach. V ňom sme navštívili prírodovednú, archeologickú a umelecko – historickú expozíciu. Všimli sme si hmotné pramene, ktoré prezentujú v chronologickom slede praveký a včasnostredoveký vývoj zemplínskeho regiónu, zaujímavé a možno aj zriedkavé živočíchy nášho okolia, ale aj olejomaľby maliara francúzskeho pôvodu T. J. Moussona, žijúceho v Michalovciach v rokoch 1911 - 1944. V centre Michaloviec sme navštívili galériu, v ktorej sme obdivovali detské výtvarné práce.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009