PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

O čom sa hovorí

Iste už viete, že mesiac máj je mesiac plný lásky. Máj sa spája aj s jedným z najkrajších sviatkov v roku....s DŇOM MATIEK!!!! Tento sviatok je pre naše mamy veľmi dôležitý a my len musíme dokázať, ako veľmi ich máme radi. Dali nám život a ukázali cestu v ňom. Každá minúta života je s nimi spojená, a pritom len jeden deň im patrí oficiálne. Zaslúžia si oveľa viac, a preto si ich musíme nadovšetko vážiť! MAMA JE LEN JEDNA!!!
 

 

     Kde sa vzal Deň matiek?

Tento sviatok už má nejaký rôčik za sebou. V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson oslavy prvého Dňa matiek. A nielen to: ako symbol poďakovania všetkým mamičkám bol zároveň určený aj kvet – červený klinček, ktorý dodnes v USA podľa vtedy založenej tradície dopĺňajú aj milým blahoželaním na papieri. Rok predtým navrhol americký kongres sláviť Deň matiek vždy počas druhej májovej nedele.

O vznik tejto tradície u nás sa najväčšmi zaslúžila dcéra prezidenta T.G Masaryka Alica, pre ktorú bola inšpiráciou jej matka, ktorá sa narodila v USA.

Stopy po snahách oslavovať ženy – matky pochádzajú z praveku, o novodobý vznik Dňa matiek sa najväčšmi pričinila Američanka Anna M. Jarvisová, ktorá v roku 1907 pri prvom výročí smrti svojej mamičky začala iniciovať, aby nielen rodina, ale celá spoločnosť vzdala úctu žene – matke. V roku 1908 už boli v meste Philadelphia prvé oslavy Dňa matiek.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009