PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Stihli sme

Krajské Centrum voľného času Junior a Dom Matice slovenskej v Košiciach usporiadali 7.2.2006 v aule SOU stavebného v Košiciach krajské kolo súťaže "Šaliansky Maťko". Porota bola veľmi milo prekvapená, akú unikátnu úroveň mal 13. ročník prednesu slovenskej povesti. Vynikla hlavne najstaršia kategória, ktorej žiaci z mimokošických okresov zatienili, dobrých Košičanov, preto porota musela v tretej kategórii vyhlásiť až po dvoch, ktorí sa umiestnili na druhých a tretích miestach. V tejto kategórii bola úspešná aj naša žiačka Mária Tóthová, ktorá obsadila 3. miesto.

 

9.2.2006 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali desiati žiaci. Dosiahnuté výsledky nás potešili, siedmi z nich boli úspešnými riešiteľmi a štyria z nich sa umiestnili v prvej desiatke. M. Serenčko 5.A (13. miesto), A. Fejková 6.B (19. miesto), F. Uhelák 6.B (5. miesto), J. Sabovčíková 8.A (9. miesto), J. Rebjáková 8.A (17. miesto), A. Gencová 9.A (9. miesto), Z. Repková 9.A (9. miesto).

 

Európa v škole je súťažou, do ktorej sa každoročne zapájame literárnymi a výtvarnými prácami. Podobne to bolo aj tento rok, žiaci zamerali svoje práce na tému Budúcnosť Európy je v poznaní a spolupráci. Do literárnej súťaže sme zaslali šesť prác. Michaela Gencová z 9.A získala 3. miesto v 3. kategórii a ocenená bola aj celá kolekcia literárnych prác.  Vo výtvarnej časti tejto súťaže sú výsledky následovné:

1. miesto: Katarína Bačová  8.B

2. miesto: Vladimíra Andrejová  8.B

3. miesto: Anna Kontra-Pálová 8.B, Jana Sabovčíková 8.A a Juliana Serenčková 8.A

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009