PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Slovo na úvod

Ťapkajú húsatá zo susedovie dvora,

kalichy narcisov žltým ohňom horia.

Blýska sa, no prší iba zlatý dážď.

Pred cestou-necestou v tomto čase má stráž.

Voňavo mámi ma, privoláva hora.

Slniečko smeje sa, máva na nás zhora

lúčami zlatými šteklí nám tvár –

dobre je, milo je – vracia sa jar.

Hurá, konečne prichádza jar!!! Tieto slová počujeme nielen od tých najmenších, ale aj od dospelých. Okrem toho, že v marci prichádza prvý jarný deň, čaká nás aj jarné upratovanie a je tu jarná únava. Marec je oddávna mesiacom kníh. knihy zohrávajú v živote každého človeka dôležitú úlohu, pretože sú zdrojom poznania, ale prinášajú aj relax. Zaujímavé knihy môžete nájsť aj v školskej knižnici, ktoré zaujmú nielen mladších. Skúste si vybrať nejaký zaujímavý text napr. na Hviezdoslavov Kubín. V závere vám prajem veľa úspechov v rôznych súťažiach a mnoho príjemných chvíľ strávených aj s knihou.

K. Brecková, 7.A

 

Ešte pár myšlienok o knihách

 

Ľudia prestávajú myslieť, keď prestávajú čítať.

Aby existovali veľkí spisovatelia, musia existovať i veľkí čitatelia.

Ak čítanie nevplýva na náš život, konanie a myslenie, tak je škoda čítať.

Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu knihu.

 Z Murphyho zákonov: Požičiavaním sa stratia len tie knihy, na ktorých mimoriadne lipneš.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009