PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Na slovíčko

Na slovíčko, pani učiteľka?

 

Oslovili sme pani učiteľku Urbanovú a zaujímalo nás:

 

Aký bol váš prvý dojem z našej školy?

Môj prvý dojem z tejto školy bol úplne normálny a zo žiakov tiež pozitívny.

 

Baví vás učiť?

Veľmi, vybrala som si povolanie, ktoré spĺňa moje predstavy.

 

Ako vychádzate so svojimi kolegami?

Vychádzam s nimi dobre, zatiaľ som nemala s nimi žiadne konflikty a dúfam, že ani nebudem mať. Je tu príjemná pracovná atmosféra.

 

Vyhovuje vám váš rozvrh hodín?

Mohla by som častejšie končiť piatou hodinou, ale niekto predsa musí učiť aj tú šiestu.

 

Ktorý učiteľ/učiteľka sú vám najbližší a prečo?

Tí, s ktorými som najčastejšie, s ktorými prichádzam do školy a odchádzam zo školy – pani učiteľka Šuličová a pán učiteľ Petrus.

 

Prijali by ste viac voľna?

Ja si myslím, že toľko prázdnin, koľko máme, vyhovuje nielen mne, ale aj ostatným. Som spokojná.

 

Čo by ste chceli odkázať žiakom?

Aby bol každý sám sebou, aby sa žiaci začali viac učiť a nevenovali sa len počítačom a telke.

 


Pani učiteľke Urbanovej želáme mnoho skvelých žiakov a za tento krátky rozhovor

                                                                                                                             

Ďakujeme!

 

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009