PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Zo života školy

V minulom čísle sme vám predstavili zopár krúžkov, ktoré vypĺňajú náš voľný čas, v tomto čísle budeme pokračovať, preto vás pozývame, aby ste nahliadli spolu s nami, čo sa na nich zaujímavé deje a prečo sme si ich vybrali.

 

 

eTwinning

 

Je to super krúžok, kde si precvičujeme angličtinu. Je zaujímavý v tom, že máme možnosť dorozumievať sa so  žiakmi z iných krajín a trošku sa im predstaviť pomocou internetu a znalostí z angličtiny. Aj na krúžku však platia isté pravidlá – najprv práca, potom zábava. Využívame aj interaktívnu tabuľu, ktorá je výbornou pomôckou na vyučovacích hodinách a to nielen na angličtine. Tento krúžok vedie pani učiteľka Šuličová a verím, že aj naďalej bude s nami mať trpezlivosť.

 

 

Biblický krúžok

 

Na tomto krúžku sa snažíme spoznávať Sväté Písmo, ale okrem toho je tam vždy aj zábava. Pripravujeme sa aj na Biblickú olympiádu, ktorá je zameraná na zobrazenie miesta Biblie v živote človeka a v dejinách ľudstva.  Vieme, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a víťazom je každý, kto vezme do rúk Sväté Písmo! Na krúžku vždy zaženieme a nudu a chodíme tam radi.

 

Strom života

Zaujímavý krúžok, na ktorom sa veľmi dobre cítim. Naučím sa tam veľa vecí, napríklad pestujeme rastlinky či pracujeme s mikroskopom. A čo je dôležité, nikdy tam nie je nuda !

 

Požiarnický krúžok

Tento krúžok je určite pre chlapcov zaujímavý. Dokonca sme už boli aj na súťaži. Myslím si, že sme obstáli celkom dobre, ale určite sa chceme naučiť aj viac, aby sme nabudúce dopadli lepšie. Určite máme na viac. To by ste sa čudovali, čo všetko stíhame robiť – behať, skákať, pracovať s hadicami a podobne. J

 

Futbalový krúžok

Tento krúžok je jednou z možností, ako bojovať proti nude a využiť zdravo voľný čas. Stretávame sa každý týždeň. Dbáme o to, aby sme si zašportovali, a aby bolo všetko  fair-play. Keďže sa tam stretnú žiaci z rôznych ročníkov, rozdelíme sa tak, aby bolo každé družstvo približne rovnako silné a zápas sa môže začať. Svojho vedúceho, pána učiteľa Petrusa, by sme za nikoho nevymenili. 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009