PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

2/09

Opäť je tu ďalšie číslo nášho časopisu, ktorý nepochybne patrí do pestrého života našej školy. Prednedávnom mal každý možnosť vidieť výsledky svojej polročnej snahy. Zima sa končí a začína sa jar. Konečne uvidíme jarné slniečko. Dlho očakávané jarné prázdniny sú už síce za nami, ale máme možnosť tešiť sa na ďalšie dni plné slnka a radosti. Čo tak marec? Marec je mesiac knihy, preto skúsme oprášiť naše knihy, ktoré už dlho odpočívajú v polici a čakajú na svoju príležitosť. Určite budú zaujímavé besedy o knihách. Naučíme sa viac a znovu budeme o niečo múdrejší...

Danielka Hudiková :-D

Rodičovská rada pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom vyhlasuje literárnu a výtvarnú súťaž  Na bicykli bezpečne

termín súťaže: 9. marec 2009 – 27. marec 2009

literárne a výtvarné práce odovzdajte p. Imreovej – vychovávateľke ŠKD

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009