PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Stihli sme

- v januári sme strávili večer v knižnici, nielen so zaujímavými knižkami, ale aj s rodičmi

 

- konalo sa školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. V okresnom kole súťaže našu školu v jednotlivých kategóriách reprezentovali:

1. Simona Jakabová
2. Jaroslav Varchola
3. Denisa Cholujová

- od 15. januára do 15. februára 2008 prebieha v škole zápis do 1. ročníka pre školský rok 2008/2009, tešíme sa na nových prváčikov

- naše dievčatá sa zúčastnili volejbalového turnaja "O putovný pohár riaditeľa školy" v Palíne, spomedzi štyroch družstiev skončili na 2. mieste, čo nás potešilo

- uskutočnilo sa okresné kolo olympiády v anglickom jazyku,  našu školu reprezentovali dvaja žiaci, ktorí sa umiestnili takto:
 Dominik Goriľ (5.A) v kategórii 1C – 3. miesto
 Filip Uhelák (8.B) v kategórii 1B – 11. miesto

- ajajajaj, opäť zaúradovala chrípka

- 6.2.2008 v dopoludňajších hodinách sa uskutočnilo celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Naši deviataci majú za sebou veľmi dôležité testovanie, od ktorého závisí ich budúcnosť v ďalších rokoch štúdia. Všetci sa pravidelne pripravovali na tento veľký deň. Aké boli ich dojmy? Väčšina tvrdila, že testovanie bolo veľmi ťažké. Mali obavy, ale veríme, že zo seba vydali všetko. Aj naďalej im prajeme veľa úspechov.

- v posledný fašiangový deň sa mladší žiaci zúčastnili tradičného karnevalu so zaujímavými maskami, ktorý pripravila detská organizácia PIONIER a školský klub detí.

- v priestoroch školskej jedálne sa uskutočnilo pre žiakov 1. - 6. ročníka divadelné predstavenie TRI PRASIATKA, v ktorom sa predstavili herci prešovského divadla DRaK a prvá slovenská superstar KATKA KOŠČOVÁ. Po skončení predstavenia  nasledovala autogramiáda.

- stihli sme privítať piatakov na druhý stupeň. Pripravili sme im príjemné popoludnie so súťažami. V deň D sme mali obavy, ako to celé dopadne, prišli všetci piataci aj s triednymi učiteľmi. Tréma opadla, keď sme videli, ako sa zabávajú. Nechýbal tanec, hry, súťaže či vedomostný kvíz, piataci sa držalo statočne a stali sa súčasťou 2. stupňa.

- dievčatá z Rozhlasového krúžku zorganizovali „Valentínsku poštu,“ ktorá potešila všetkých tých, ktorým priniesla darčeky od blízkych, známych i neznámych...

- podaktorí deviataci boli na Valentína pozvaní na Gymnázium vo Veľkých Kapušanoch, mohli si vybrať, akej činnosti sa budú venovať. Naši si vybrali matematicko-fyzikálny kvíz a skončili na 3. mieste s triedou gymnazistov. Po vyhodnotení nasledoval maškarný ples, na ktorý prišiel aj Harry Potter, rocker, Červená Čiapočka a množstvo ďalších masiek. Naši deviataci tam spoznali veľa nových ľudí, na ktorých sa už teraz tešia.

- pokračujú školské, obvodové či okresné kolá rôznych súťaží

- tešíme sa na divadelné predstavenie pre žiakov 7. - 9. ročníka v Kultúrnom centre JUNIOR vo Veľkých Kapušanoch


 

Vyberáme z „Valentínskej pošty“

 

Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého roka. My sme pre Vás pripravili niekoľko možností ako pomocou valentínskych pozdravov pohladiť srdcia Vašich milovaných. Tých ktorých máte radi môžete potešiť napr. aj takýmito sms-kami:

 

                        Nebývam na tvojej ulici,                                    
ani blízko nej,
ale Valentín je sviatok,
nech sa dej čo dej.
Prezradím ti len to,
že tvoríme spolu tým,

neuhádneš kto som,
veď dnes je Valentín.

 

Si moja láska najväčšia, si moje malé všetko.

Myslím to vážne, nekecám, Valentín mi je svedkom!

 

Oči mi plačú, srdce ma bolí, iného mi ľúbiť nedovolí.
Miluj ma tak, ako ja milujem teba, odpusť mi, že nedokážem žiť bez teba.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009