PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Šport

Tak sme tu opäť s novinkami o športe. Za uplynulý čas sa naša škola zapojila do rôznych športových hier. Teraz vám uvedieme, ako naši spolužiaci v týchto hrách dopadli a čo nás v najbližšom čase čaká. 

Športu dominoval volejbal

- naše dievčatá  8. a 9. ročníka hrali volejbal v Palíne a umiestnili sa na 2. mieste

- naši chlapci z 8. a 9. ročníka hrali volejbal vo Veľkých Kapušanoch a umiestnili sa na 3. mieste

Všetkým blahoželáme k úspechom, dúfame, že volejbal si obľúbia aj tí ďalší, hoci je náročný, lebo si vyžaduje hráčsku všestrannosť a dobrú telesnú kondíciu a osvojenie potrebných technických a taktických zručností. Volejbal rozvíja rovnomerne všetky pohybové schopnosti, predovšetkým rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť a rýchlu silu dolných a horných končatín a trupu. Významným charakteristickým rysom hry je udržanie pozornosti a uplatnenie koordinačných schopností, psychických vlastností hráčov a správneho rozhodovania v stále sa meniacich podmienkach hry. Volejbal vyžaduje hráčsku disciplínu, a tým upevňuje zmysel a zodpovednosť ku kolektívu, učí sa dôslednosti, dôvere vo vlastné sily, zdravej ctižiadosti a neustále podnecuje k bojovnosti.


Čo nás čaká

Február: 

- 22.2.2008 – sa bude konať obvodové kolo vo volejbale a budú hrať naše skvelé dievčatá

- 28.2.2008 – sa bude konať obvodové kolo vo volejbale, ale to budú hrať chlapci

Marec: 

-  budú sa konať majstrovstvá školy v gymnastike jednotlivcov chlapcov aj dievčat:

• kategória A- žiaci narodení 1.9.1999 až 31.8.2001

• kategória B- žiaci narodení 1.9.1997 až 31.8.1999

• kategória C- žiaci narodení 1.9.1994 až 31.8.1997

 

Ak k športu pristupujeme s radosťou a zábavnou formou, je šport zdravší. Je dobre športovať, ale s rozumným rozložením síl. Veď sa vraví: "Športom k zdraviu " alebo "V zdravom tele zdravý duch" a my dopĺňame "Športom proti stresu". Pri športovaní sa nesústredíme na uplynulý deň, týždeň, mesiac... Ak nastane uvoľnenie mysle, stres a napätie unikajú z tela a s duševným uvoľnením a s chuťou je veľa vecí jednoduchších, ako sa zdá na prvý pohľad. Každý ma však musí poznať svoje hranice. Takže: VŠETKO S MIEROU !                             

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009