PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Hlavolamy

Hlavolam č.1

V cukrárni majú chladiaci pult, z ktorého predávajú smotanovú zmrzlinu. Malá zmrzlina (jeden kopček) stojí 10 Sk, veľká zmrzlina (dva kopčeky) stojí 20 Sk.
Do cukrárne prišli dve dievčatá, Petra a Daniela. Petra položila na pult 20 Sk a predavač jej bez slova podal veľkú zmrzlinu. Potom prišla k pultu Daniela. Tiež položila na pult 20 Sk, no predavač sa opýtal: „Aká to bude?“

Predavač nepoznal ani jedno z dievčat. Napriek tomu vedel, že Petra bude chcieť veľkú zmrzlinu, no už nevedel, akú zmrzlinu chce Daniela. Pritom obe položili na pult rovnakú sumu. Ako je to možné?

 

Hlavolam č.2

Bača pasie každý deň ovce. Keď ich večer zatvára do košiara, ide jedna ovca za druhou. Koľko má oviec?

 


Hlavolam č.3

V záhrade rastú štyri lipy, na každej znich sú štyri konáre, na každom konári štyri halúzky, na každej  halúzke štyri jablká. Koľko jabĺk je dohromady v záhrade?


Hlavolam č.4

Každý žiak z  9. triedy poslal valentínsky pozdrav všetkým svojim spolužiakom (spolužiačkam) opačného pohlavia. Teda každý chlapec poslal valentínku všetkým dievčatám, každá dievča všetkým chlapcom. Dohromady si vymenili 476 pozdravov.

Koľko žiakov chodí do triedy ak vieme, že dievčat je o tri viac ako chlapcov?

 

__________________________________________

Riešenie hlavolamov:
1. Riešenie je jednoduché. Petra položila na pult 20 Sk v minciach. Prečo by inak dávala v drobných minciach 20 Sk, ak by nechcela veľkú zmrzlinu? Pritom Daniela položila na pult jednu dvadsaťkorunáčku. Ešte vždy mohla chcieť malú zmrzlinu + 10 Sk vrátiť späť.
2. Keďže za druhou ovcou ide ešte jedna, bača má tri ovce.
3. Ani jedno, pretože na lipe jablká nerastú.
4. Potrápte si ešte hlavičky

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009