PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Anketa

V minulom čísle nás zaujímalo, aký názor máte na svojich spolužiakov a spolužiačky, ale i na učiteľov, preto sme sa opýtali. Odpovede nájdete na našej stránke v sekcii "Odkazy"

V sondovaní pokračujeme ďalej, zaujíma nás:

1. Na čo sa najviac tešíš, keď si v škole?

2. Aký má byť podľa teba najlepší kamarát/ kamarátka?

3. Akú „valentínku“ si podaroval/-a blízkym?

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009