PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Valentínska pošta

Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február

Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. Ľudia sa vtedy obdarúvajú darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných citov. Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého roka.

Kde sa vzal svätý Valentín, podľa ktorého je sviatok pomenovaný?

Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II., ktorý bol známy krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky ho dal potrestať. Bol uväznený a popravený. V deň svojej popravy, asi v roku 270 pred Kristom, dostal tajný list (údajne od dcérky žalárnika), v ktorom stálo: "Staň sa mojím, Valentín!“

Archeológovia, ktorí odkryli rímske katakomby a v nich kostol zasvätený svätému Valentínovi, nie sú si istí, či bol Valentín iba jeden, alebo ich bolo viac. Katolícka cirkev uznáva až troch svätých s menom Velentine a Valentinus, ktorí boli mučeníkmi a ich smrť pripadla na 14. február.

14. február...deň zaľúbených. My sme si ho tiež chceli nejakým spôsobom spríjemniť, a preto sme žiakom 2. stupňa dali príležitosť obdariť svoju milovanú osobu maličkosťou. Naše očakávania sa splnili a žiaci nám počas malých prestávok nosili darčeky pre svoje milované osoby. Počas piatej hodiny sme tieto drobnosti roznášali  po triedach. Žiaci sa našej návšteve veľmi potešili a netrpezlivo čakali, či sme aj im niečo doniesli!!!

 

Už teraz sa tešíme na ďalšie milé akcie

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009