PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Šport

V tomto školskom roku žiaci našej školy už absolvovali mnohé športové aktivity. Čo nás čaká a čo ešte zažijeme, o tom sa dočítate ďalej.

 
Termíny súťaží v 2. polroku

Marec

c   Obvodové kolo vo volejbale chlapcov – výber žiakov našej školy proti výberu ZŠ Palín, Veľké Kapušany, Michalovce (16.3.2007 )

c   Obvodové kolo vo volejbale dievčat – naše žiačky si zmerajú sily so žiačkami  z Palína, Michaloviec a z Veľkých  Kapušian

 

Apríl

c   Okresné kolo v gymnastike 1. – 2. ročník ( 17.4.2007)

c   Okresné kolo v gymnastike 3. – 4. ročník ( 18.4.2007)

c   Okresné kolo v gymnastike 5. – 7. ročník ( 19.4.2007)

 

Máj

c   Turnaj v malom futbale – 5. – 6. ročník ( 8.5.2007)

c   Turnaj v malom futbale – 3. – 4. ročník ( 11.5.2007)

c   Turnaj v malom futbale – 7. – 8. ročník (11.5.2007)

c   Turnaj o pohár  starostu obce

 

Pamätajte na to, že šport je v prvom rade hra. Je to aktivita rozvíjajúca fyzickú zdatnosť obyčajne v súťaži s inými, má poskytovať radosť a pôžitok z cvičenia, ako aj zábavu, ale vždy  v duchu fair play (slušná, čestná, poctivá hra).

 

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009