PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Marec - mesiac internetu

Viete, že...

1. marca sa začína Mesiac internetu?

S internetom sa zoznámil už takmer každý z nás, ale keďže má tento mesiac sviatok, prinášame zopár informácií práve z tejto oblasti. Naši žiaci určite vedia  internet používať, ale viete, ako vznikol? Ak sa to chcete dozvedieť, čítajte ďalej.

Začiatky internetu sú spojené s vývojom komunikačnej siete na vojenské účely v USA. Neskôr tvorili internet predovšetkým akademické počítačové siete, ktorými boli poprepájané univerzity a vedecké inštitúcie. Počet užívateľov stále rástol. Internet je najväčšia celosvetová počítačová sieť, umožňuje, aby počítače všetkých typov spoločne používali určité služby a priamo komunikovali.

Niektoré počítače zapojené v internete sú určené na to, aby slúžili iným počítačom. Počítač, ktorý služby poskytuje, sa volá server (z lat. servo – servis, služba, pomoc). Počítač, ktorý využíva služby servera, sa volá klient. Väčšina počítačov, s ktorými bežne pracujete, sú klientské počítače, ktoré využívajú služby serverov.

Servery zapojené v internete poskytujú rôzne služby. Asi najznámejšou službou internetu je web. Servery, ktoré túto službu poskytujú, sa starajú o to, aby boli v internete dostupné rôzne www (world wide web) stránky. Internet by sme si nemali zamieňať s webom, web je len jednou službou internetu, ktorý umožňuje vášmu počítaču čítať zo vzdialeného počítača textové informácie (stránky) doplnené grafikou. Stránky obsahujú odkazy na iné stránky, ktoré sa môžu nachádzať na tom istom počítači (serveri), ale aj na ktoromkoľvek inom počítači pripojenom na internet. Takto môžete putovať po celej sieti, z jednej stránky na druhú, zo serveru na server, a nájsť vždy presne to, čo potrebujete. Táto cesta je nekonečná. Denne vznikajú státisíce nových stránok. Ďalšou známou službou internetu je e-mail a mnoho ďalších.

Tri z najrýchlejších počítačov na svete sa nachádzajú v Amerike, ďalší v Japonsku a najrýchlejší počítač v Európe je v Španielsku. Tento počítač používa operačný systém Linux od firmy IBM. Do prevádzky ho uviedli v novembri 2004. Pracuje v Polytechnickej univerzite v Barcelone a slúži na výskum klimatických zmien a liekov. Aj tieto najrýchlejšie počítače sa zdokonaľujú a prekonávajú svoje vlastné rekordy. Americký superpočítač Blue Gene/L bude po dokončení používať americké ministerstvo energetiky. Aby ani Japonci nezostali pozadu, pokúšajú sa vyrobiť ešte výkonnejší počítač, ktorý by mal byť na svete v roku 2010.

Kolektívna sieť získala pozornosť verejnosti v 90. rokoch 20. storočia. V auguste 1991 Tim Berners-Lee publikoval svoj nový projekt World Wide Web, dva roky po tom, ako začal s tvorbou označovacieho jazyka HTML a protokolu HTTP. Zverejnil prvé stránky organizácie CERN vo Švajčiarsku. Niekoľko akademických a vládnych inštitúcií tiež prispelo stránkami, ale verejnosť ich zatiaľ nevidela. V roku 1994 sa začala verejnosť zaujímať o dovtedy akademicko-technický internet. V roku 1996 bolo slovo „internet“ bežne používané, ale vzťahovalo sa takmer výlučne na World Wide Web.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009