PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Vianočné želanie

Už sviatky lásky, pokoja

zavítajú zas skoro k nám,

pod stromčekom ľudia postoja,

otvoria srdcia dokorán.

Nech v dome vašom zavládne

tiež radosť, že ste spolu,

keď rodina si zasadne

k štedrovečernému stolu.

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov

a všetko dobré v novom roku!

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009