PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Symbol vianočného pokoja

Vianočný stromček tak, ako ho poznáme dnes, je veľmi mladým javom. Na naše územie prenikol až koncom 18. storočia z Nemecka. Udomácnil sa najprv v mestskom prostredí a až koncom 19. storočia začal pomaly prenikať aj na vidiek. Na východnom Slovensku to bolo dokonca až medzi svetovými vojnami.

V meste sa výzdoba stromčeka veľmi nezmenila. V ľudovom prostredí stromček zdobili všetkými poľnohospodárskymi produktmi, ktoré sa v hospodárstve urodili (jabĺčka, orechy, venčeky zo strukovín, obilia, koláčiky atď). Všetky tieto predmety sa ukladali na stromček vo viere, že sa v budúcom roku urodia vo väčšom množstve. Stromček bol symbolom bohatstva a túžby po hospodárskom zdare.

Aj dnes si uvedomíme, že bez stromčeka by nám bolo smutno. Stal sa už neodmysliteľným symbolom radosti a pokoja, ktoré tak veľmi potrebujeme nielen počas vianočných sviatkov.

Kým sa stromčeky rozžiaria v našich príbytkoch i na námestiach, vyberme sa za niektorými na symbolickú prechádzku do sveta...

TRAFALGAR SQUARE v Londýne dostáva vždy na Vianoce romantický nádych vďaka rozžiarenému, nádherne urastenému vianočnému stromčeku. Odkiaľ sa tento stromček, vlastne strom zakaždým berie? Je to dar obyvateľov Nórska: posielajú ho od roku 1947 ako prejav vďačnosti za britskú pomoc a priateľstvo počas II. svetovej vojny. Keď vianočný strom vyzdobia, prvýkrát zvyčajne na ňom slávnostne zapáli svetlá primátor mesta Oslo.

BIELOM DOME si na vianočný stromček náramne potrpia. Jeho výzdoba a vzhľad nie je iba srdcovou záležitosťou prvej dámy USA, ale takpovediac celej Ameriky. Popri ňom prejde veľa zvedavých návštevníkov a obyčajne sa tam konajú rôzne podujatia s charitatívnym poslaním. Ich cieľom je pomôcť najmä chudobným a postihnutým deťom.

ROCKEFELLEROVO CENTRUM v New Yorku je povestné veľkolepou vianočnou výzdobou, príznačnou pre bohatý svet. Tejto okázalej rozžiarenej záplave dominuje obrovský vianočný strom, ktorý pochádza tiež z Nórska.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009