PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Zo života školy

Voľný čas pre niekoho znamená ničnerobenie a pre niekoho relax vo forme činnosti, ktorú máme radi. My svoj voľný čas vypĺňame rôznymi aktivitami v rámci záujmových krúžkov. V našej škole ich je veru dosť, stačí si vybrať. V tomto čísle vám predstavíme niektoré z nich.

Tanečný krúžok

Toto je tanečná skupina, ktorú tvoria prevažne dievčatá a jeden chlapec. Je to skupina šikovných žiakov Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom  s talentom na pohyb a tanec. K choreografii prispievajú všetci zo skupiny. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľke Šuličovej, ktorá nám umožnila vytvoriť si vlastnú skupinu a tiež jej ďakujeme za čas, ktorý nám venuje.

Výtvarný krúžok

Je to ďalšia z možností, kde môžeme ukázať to, čo je v nás. Prostredníctvom  výtvarných činností a aktívneho osvojovania si výtvarného umenia rozvíjame pozitívny vzťah k všetkému, čo nás obklopuje. Ako sa nám to darí? To môžete posúdiť sami, pretože naše práce budú súčasťou výstavok k rôznym príležitostiam počas celého školského roka. S pomocou pána učiteľa Labaniča sa snažíme naše diela s citom dokončiť.

 

Volejbalový krúžok

Aj športu sa darí. Pred niekoľkými týždňami naše dievčatá reprezentovali školu v priateľskom  volejbalovom zápase v Pavlovciach nad Uhom. Potešilo ma, že naše dievčatá vyhrali. O týždeň na to sme hrali proti Palínu, podarilo sa nám remízovať. Na konte máme aj ďalšie víťazstvá, čo je veľmi príjemný pocit. Určite veľa urobí chuť športovať, ale aj činnosť pána učiteľa Petrusa či trénera „Majkyho“.

Mediálny krúžok

Jeho členovia pripravujú nielen časopis, ale podieľajú sa na tvorbe rozhlasových relácií a samozrejme sa snažíme zorientovať v záplave médií. Chceme vedieť zmysluplne využívať internet, aby sa nám nestalo, že všetci naši známi budú mať v mene @ či pri písaní čohokoľvek dáme za každou vetou .com. (Kritický stav nastane vtedy, keď už aj stará mama pochopí, čo znamenajú tie divné značky :-) ;-). Samozrejme nič proti starým mamám, ktoré kráčajú s dobou J)

 

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009