PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Slovo na úvod

Prihovárame sa Vám s novou redakčnou radou, plnou chuti pracovať a zaznamenávať dôležité okamihy zo života našej školy. Veríme, že s Vašou pomocou a podporou sa staneme kronikou tejto školy, v ktorej si aj po rokoch radi zalistujete a zaspomínate. Naša redakčná rada prešla „odborným školením“ (J) a je plná očakávaní, čím obohatíte jej stránky. Radi privítame, keď sa nám pochválite s každým Vaším dobrým dielom i úspechom. Radi však s Vami pouvažujeme i nad príčinami neúspechov. Tešíme sa na spoluprácu, Vašu pomoc a podporu. Nakoniec chceme veľmi poďakovať predchádzajúcej redakčnej  rade, ktorá nám odovzdala svoje kormidlo.

 

Školský rok je už v plnom prúde, ale spomeňme si na leto a na prázdniny. Mnohé deti boli v tábore a niektoré zas na prázdninách u starých rodičov, niektoré zas na dovolenke pri mori a niektorí trávili prázdniny doma. Ale prázdniny ako začali, tak aj skončili. Príroda sa obliekla do pestrofarebných šiat. Jeseň je najlepšia maliarka na svete. Používa samé pestré farby. Farbí listy stromov a kríkov. Akými farbami? Žltou, červenou, oranžovou a hnedou. Škoda, že nám tie farby nevydržia tak dlho, ako by sme chceli. Listy čoskoro opadnú a vytvoria na zemi pestrofarebný koberec. Veľmi rada behám po takom koberci a teším sa, keď mi lístie šuchoce pod nohami.

Daniela Hudiková 5.B

Milý redaktorský kolektív,

pre mňa je veľmi príjemné konštatovanie, že po činnosti z minulých školských rokov náš školský časopis nezapadol prachom zabudnutia a opäť sa s novým školským rokom prebudil do života vďaka novým nadšencom a obetavcom.

Celému redakčnému kolektívu do ich ďalšej činnosti prajem veľa úspechov, tvorivých nápadov a veľa vhodných a zaujímavých námetov do časopisu. Azda podnetným pre písanie by mohli byť i hodnotné podujatia a iné žiacke aktivity, ktorými naša škola žije, ale o ktorých sa nie všetci žiaci našej školy (prípadne široká rodičovská verejnosť) dozvedia. Veď v nej nesedíme so založenými rukami, ale niečo pre ňu a hlavne pre seba robíme. A o tom by mali vedieť i „tí druhí“ !

Pavlovského školáka budú pre vás v tomto školskom roku pripravovať členovia Mediálneho krúžku, ktorý sústredí svoju činnosť na aktívne a zmysluplné zaobchádzanie s médiami rôzneho druhu. Veríme, že náš časopis sa stane vaším spoločníkom na chvíle oddychu.

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009