PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Relax

Móricko prišiel neskoro do školy:
"Prečo si sa omeškal?"
"Lebo som chcel ísť s otcom na ryby. Ale nakoniec ma so sebou nevzal."
"Tak je to správne. A dúfam, že ti vysvetlil, prečo sa škola nemá vynechávať?"
"Nie. Hovoril, že pre dvoch by bolo málo červíkov."

Lístoček za stieračom zaparkovaného auta:
"Oznam pre zlodejov. Nádrž je prázdna, rádio nemám a o motore škoda hovoriť."
Na druhý deň pribudne druhý lístoček:
"Pre majiteľa auta. Takže kolesá sú ti vlastne tiež na nič."

Sedia raz vyhladovaní študenti v internáte a fantazírujú:
"Čo takto začať chovať prasa?"
"Ti hrabe, nie? Čo tá špina? A ten smrad?"
"Si zvykne."

V škole prebieha pracovné vyučovanie. Učiteľ hovorí

o bezpečnosti práce. A uvedie príklad. Išiel chlapec po ulici a spadla mu na hlavu tehla. Chlapec umrel. A raz išlo dievča s prilbou, spadla na ňu tehla a ona sa iba usmiala a šla ďalej. Ozve sa Móricko:
- Áno, tú poznám, dodnes chodí v prilbe a usmieva sa.

 

Príde nový šéf do dielne v podniku a vidí chlapíka, ktorý je opretý o stenu a hľadí do prázdna.
Šéf sa pýta: Koľko zarábaš za týždeň?
Chlapík sa zrazu preberie a hovorí: Tak asi 3 tisíc.
Šéf otvorí peňaženku a dá mu 6 tisíc. Tu máš, a viac sa mi tu neukazuj!!
Chlapík s radosťou príjme peniaze a ihneď zmizne. Šéf sa pýta ostatných, že na akú prácu tu bol ten človek prijatý? Zamestnanec odpovie: No, na žiadnu, bol to roznášač pizze...

Otec sa pýta:
-Aká bola hodina chémie?
-Učili sme sa vyrabať výbušninu!
-A zajtra čo budete robiť v škole?
-V akej?

Kde je čaj? - pýta sa Mišo z kuchyne. To si celý ty. Nikdy nevieš nič nájsť. Je predsa v škatuli od kakaa so sušienkami s nálepkou soľ!

Pýta sa učiteľ dejepisu:
-Čo vieme o ľuďoch, ktorí žili v stredoveku?
-Že už všetci dávno pomreli.

 

Stretne sa kľúč osemnásť s kľúčom deviatka.
Kľúč deviatka sa pýta kľúča osemnásť: "Kam ideš?"
"Do kina."
"Môžem ísť s tebou?"
"Nie, lebo film je až od osemnásť."

 

Čo je pstruh? Druh slova.

 

Kto bol Franz Schubert? Hiphoper.

 

Varšava? A to je čo za rieka?

 

Učiteľ: Kde je Níl?

Žiak: Na Slovensku.

 

Žiak:  Jedna otázka k dnešnému učivu. 

O koľko minút zvoní?

 

Vyučujúci hovorí: Rieky ukazujeme podľa toku:

Žiak sa pýta : A to jak?

 

Učiteľ matematiky sa pýta:

Ako sa volá táto kružnica?

Žiačka odpovie: Kružnica kákáká.

Učiteľ: Kružnica nekaká.

 

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009