PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Anketa

Sondovali sme aj u rodičov a boli sme zvedaví, ako sa u nás cítia. Ochotne odpovedali na naše otázky, na prvý pohľad však bolo vidno, že sú spokojní. Zaujímalo nás  toto:

 

Ste spokojní s dnešným dňom?

- som spokojná, je to tu fajn

- áno, áno, áno

- som rada, že niečo také sa vám podarilo zorganizovať

- musím byť jedine spokojná, viem si predstaviť, čo obnáša príprava na takú náročnú akciu, ale výsledok potom stojí za to, vám sa tento deň vydaril a my sme veľmi spokojní

 

Čo sa vám najviac páčilo?

- tvorivé dielne

- interaktívne tabule, super, že sa nachádzajú až v dvoch učebniach

- prezentácie dramatického a mediálneho krúžku a spolupráca žiakov

- všetko je pekné, výborne zorganizované, ako škola pôsobíte ako zohraný celok

- volejbal

- maľovanie na sklo

- jazyková učebňa

- všetko, za všetkým cítiť obrovský kus vynaloženej práce, práce našich detí, ale hlavne vás, učiteľov

- vybavenie školskej knižnice

 

Uvítali by ste takú akciu aj v budúcnosti?

- jednoznačne

- áno, niet tu čo riešiť

- radi prídeme, veď sú tu naše deti

 

A čo žiaci?  

- Veľmi sa mi tam páčilo, tí čo neboli, môžu ľutovať. Veľmi sa mi páčili obrazy v spoločenskej miestnosti, ale naša prezentácia bola tiež super.

- Podľa mňa to bolo veľmi dobré, napríklad šachy a odmena za účasť. Hral sa volejbal, maľovalo sa na sklo, ožila aj interaktívna tabuľa.

- Deň bol príjemný a prekvapujúci, nečakala som toľko aktivít. Najviac sa mi páčilo maľovanie na sklo. Všetko bolo svojím spôsobom pekné.  Ocenila by som Európsky deň  rodičov a škôl každoročne.

- Táto akcia bola veľmi zábavná, najviac ma zaujali strašiaci. Mamičky, ktoré chcú  byť štíhle, si mohli zacvičiť s pani učiteľkou Gencovou. Napokon sme si to rozdali vo volejbale s rodičmi. Podľa mňa takáto akcia by mohla byť každú sobotu. Jednoducho bolo  super.

- Ja si myslím, že táto akcia zožala úspech a bolo by podľa mňa super, keby sa opakovala každý rok. Rodičia si prezreli školu a vyskúšali si aj prácu v tvorivých dielňach. V učebni anglického jazyka boli rodičia nadšení interaktívnou tabuľou. Jednoducho bolo super, len to mohlo trvať trochu dlhšie. Myslím, že aj deti si prišli na svoje.

- Takúto akciu sme organizovali prvýkrát. V jedálni školy bolo stolovanie a zdravá výživa. Mnohí rodičia si pochutnali na rôznych jedlách. Zaujímavá bola aj prehliadka učební. Rodičia, ktorí obľubujú spoločenské hry si mohli zahrať šachy či dámu. Prezentácia školského časopisu bola takisto zaujímavá, lebo sa rodičia dozvedeli viac informácií o výrobe takého časopisu. Členovia z dramatického krúžku si zahrali divadielko a tým upútali pozornosť rodičov. V spoločenskej miestnosti bola výstava obrazov Jána Rebjáka a fotoalbumy z minulosti školy. Tí rodičia, ktorí sa prišli nato pozrieť, určite to neľutovali.

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009