PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

1/08

Prednedávnom sme sa s vami lúčili a už opäť začal nový školský rok. Pre nás žiakov prichádzajú nové školské povinnosti. Pre tých, čo sú v našej škole prvýkrát, je to ďalšia skúsenosť a príležitosť nájsť si nových priateľov. Naopak pre tých, čo sú v tejto škole poslednýkrát, je tento rok výnimočný. Musia sa pripraviť na prijímacie pohovory a monitoring, poriadne zabrať, aby mali čo najlepšie výsledky. Mali by si uvedomiť, že odchodom zo základnej školy sa „končí“ ich detstvo a začínajú ďalšiu etapu života. Nám zostáva popriať všetkým žiakom veľa úspechov v škole i v osobnom živote a deviatakom úspešné prijatie na stredné školy.

Na čo sa môžete tešiť tento školský rok? Určite na to, že budeme pokračovať v pravidelnom vydávaní Pavlovského školáka s pravidelnými rubrikami zo života našej školy, ale aj na staronovú neskúšačku, pričom ale platia dohodnuté pravidlá. Ak si na ne nespomínate, kliknite na webovú stránku Pavlovského školáka, ktorú pravidelne aktualizujeme. Samozrejme nás poteší, ak budete písať, čo by ste radi uvítali na stránkach časopisu.  

 

 Dáždnik kvapiek

Vietor hádže listy na všetky kraje,

z pestrých farieb sa aj naje.

Na zemi leží kopa lístia,

deti nad ňou hútavo myslia.

Čo je to za čaro,

sa s nimi stalo?

Žltá a zelená, tie už vyšli z módy,

teraz strakatá farba sa nosí.

Na strome jediný list nie je,

iba so suchými konármi vietor veje.

Ako z krhly často leje,

dáždnik sa len smeje a smeje.

Deti idú do školy,

dáždnik si však zobrali.

Len malý Janko bez dáždnika,

vraj on sa nebojí dáždika.

Zrazu sa však rozpršalo,

Jankovi sa to však zdá málo.

Vraj schová sa pod stromy,

kvapky nepretečú listami.

No zrazu na jeho prekvapenie,

tucet kvapiek naňho sa leje.              

,,Kde sú listy?“ čuduje sa Janko.

 Zrazu pribehne k nemu Stanko.

,,Jeseň je už zasa tu,

listy na strome preto nie sú,

no farebnú krásu nesú!“

Pod dáždnik radšej so mnou poď,

lebo jeseň je náš vážny hosť.“

Janko sa z toho poučil,

s letom sa rýchlo rozlúčil.

Jaroslav Varchola, 6.B


 

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009