PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Stihli sme

Tradične ako každý rok, tak aj tento nás v škole neminul Deň jabĺčka. Deti z krúžku Strom života s pani učiteľkou Morovskou pripravili výstavku ovocia v školskej jedálni a výstavku krásnych, ale i hrôzostrašných strašiakov, ktoré vytvorili naši mladší spolužiaci. Aj tento rok sme odmeňovali tých najlepších. Dúfame, že výhercov bude rok čo rok viac.

Angličtinári a ruštinári spolu s vyučujúcimi pripravili Deň otvorených dverí. Žiaci si pripravili projekty, ktoré potom prezentovali pred rodičmi. Takto ukázali svoje vedomosti. Účasť blízkych ich potešila.

Navštívili sme Vlastivedné múzeum v Trebišove, aby sme sa stretli s pánom Štefanom Bubánom a s jeho umením. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 7.- 9. ročníka. Toto podujatie sa konalo pri príležitosti životného jubilea umelca Štefana Bubána, rodáka z Pavloviec nad Uhom, v meste Trebišov. Je to známy maliar, ktorý patrí medzi najviac vystavovaných umelcov Slovenska nielen doma, ale aj v zahraničí. Bolo to veľmi zaujímavé podujatie a každý odchádzal domov spokojný. Umelec nám predstavil aj katalóg, v ktorom sú jeho diela, čo bolo tiež veľmi zaujímavé ako aj podnetná beseda so samotným umelcom. 

Žiaci deviateho ročníka si mohli otestovať svoje vedomosti opäť v Kompare. Je to príprava na Monitor 9, preto sa žiaci snažili, aby dopadol čo najlepšie. Hoci deviataci majú už s Komparom skúsenosti, no napriek tomu mali aj trému, lebo nie každý vie zvládnuť stres, aby sa mohol sústrediť. Dúfam, že tak, ako po minulé roky, aj toto testovanie dopadne dobre a  budú spokojní aj žiaci a samozrejme aj učitelia. Do tohto projektu boli prvýkrát zapojení aj piataci. Aj našim mladším spolužiakom sa v testovaní vedomostí darilo.

 


 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009