PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

eTwinning


Partnerstvá škôl v Európe sú čoraz bežnejšou praxou, ktorá si získava široké uznanie.

Aj naša škola sa zapojila do projektu eTwinning.

Čo je eTwinning?

• spolupráca dvoch škôl z rôznych európskych krajín založená na využívaní   elektronickej komunikácie

• prostriedok na nadväzovanie partnerstiev škôl

 

Cieľ:

• posilniť a rozvíjať kontakty a spoluprácu medzi školami pomocou informačných technológií

• zlepšiť dialóg a vzájomné pochopenie

Tento projekt poskytuje príležitosť motivovať mladých ľudí k vzájomnému spoznávaniu sa, ako aj k spoznávaniu ich školstva, kultúry a rodín, precvičujúc zároveň svoje zručnosti vo využívaní informačných a komunikačných technológií. Školy pokladajú eTwinning za zmysluplnú aktivitu, ktorá obohacuje tradičné učenie. Informačné a komunikačné technológie dovoľujú školám poskytovať si informácie a vedomosti bez ohľadu na európske hranice. Partnerstvá založené na eTwinning-u umožňujú mladým ľuďom integrovať sa medzi občanov Európy, ako aj do jazykového a kultúrneho bohatstva nášho kontinentu a do efektívneho a príjemného vzdelávania.

Naša škola sa zapojila do eTwinning-u a zvolila si projekt, ktorý je zameraný na spoznávanie európskej histórie a kultúry prostredníctvom spoznávania histórie hradov piatich európskych krajín - Slovenska, Litvy, Francúzska, Poľska a Španielska. Projekt má názov Let´s discover European castles (Poďme objavovať európske hrady). Do tejto činnosti sa zapájajú členovia krúžku Putovanie za poznaním. Partneri z jednotlivých krajín takýmto spôsobom prezentujú svoje krajiny. V priebehu školského roka si vyberú päť hradov, ktoré predstavia svojím partnerom. Projekt bude vyhodnotený v máji, kedy žiaci budú hlasovať za najkrajší hrad a aj za najlepšiu prezentáciu. Činnosť vyvrcholí v júni vytvorením spoločného letáku v anglickom jazyku, ale aj v ostatných jazykoch. Prajeme teda mnoho tvorivých síl a energie.


Počítače – internet – nápady – spolupráca

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009