PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Anketa

Každý žiak je neodmysliteľnou súčasťou tejto školy, preto autormi tejto rubriky budete práve vy. Neváhajte a zapojte sa do ankety mapujúcej život školy.  Odpovede na anketové otázky môžete vhodiť do schránky Pavlovského školáka.

 

1. Dievčatá, čo si myslíte o svojich spolužiakoch?

2. Chlapci, aký názor máte na svoje spolužiačky?

3. Čo by ste odkázali svojim učiteľom?

4. Poraď učiteľom – ako na vás?

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009