PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Stihli sme

5.10.2006 sme navštívili divadlo v Košiciach. Boli sme na predstavení Chrobák v hlave, ktoré sa nám veľmi páčilo. Zároveň sme sa boli pozrieť v galérii na diela žiakov z umeleckej školy. Boli to zaujímavé diela, ktoré boli pre niektorých z nás inšpiráciou pre vlastnú tvorbu. V Košiciach sa nám veľmi páčilo a dúfame, že takéto exkurzie sa budú konať častejšie.

30. 10. 2006 sme si návštevu košického divadla zopakovali, čakalo nás predstavenie Malý princ. Dlho sme sa naň tešili a naozaj nás potešilo. Keď sme minuli svoje úspory, čakala nás cesta domov a samozrejme koniec úmorného dňa. Divadelné predstavenie Pinocchio nesklamalo ani žiakov 1. stupňa, ktorí 7. 11. 2006 tiež vycestovali do Košíc. Plní zážitkov by si návštevu divadla ešte zopakovali.

 

V tomto školskom roku sme sa zapojili do matematickej súťaže Pikomat. Táto súťaž je veľmi  zaujímavá a my, žiaci, sa ju snažíme usilovne riešiť. Prajeme všetkým riešiteľom Pikomatu, aby sa im darilo a napokon aj našej škole želáme, aby podporovala viac takýchto súťaží.

 

Aj tento rok sme mali Deň jabĺčka, vestibul školy zdobili nádherné tekvice, nápadito a originálne zdobené. Členovia krúžku Strom života mali veľmi ťažkú úlohu – oceniť najkrajšiu či najstrašnejšiu tekvicu, napokon sa rozhodli odmeniť trpezlivosť každého žiaka, ale aj rodičov. Školská jedáleň sa opäť stala veľkou záhradou s ovocím a zeleninou. Navštívili nás aj bývalí žiaci, budúci kuchári a čašníci, ktorí pripravovali chutné šaláty a nátierky.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009