PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Slovo na úvod

Milí čitatelia!

 Krásny čas sladkého ničnerobenia uplynul a my sme sa 4. septembra znova stretli pri otvorení nového školského roka. Určite by sme si vedeli predstaviť aj ďalšie dni oddychu a prázdninovej pohody, ale v ľudskom živote má všetko svoj začiatok aj koniec a prázdniny nie sú výnimkou. Každý z nás prišiel naplnený mnohými prázdninovými zážitkami a energiou, ktorú budeme potrebovať pri plnení každodenných školských povinností. Vrátili sme sa do svojich tried, stretli sme svojich spolužiakov a netrpezlivo sme očakávali nové predmety či vyučujúcich. Možno sa ešte aj teraz radi pochválime so svojimi zážitkami a sme zvedaví, čo zažili tí ostatní. Aj o tom je školský život, nielen o povinnostiach, ale aj o radosti zo stretnutí.

Cesta za poznaním nie je ľahká, ale oplatí sa po nej kráčať, pretože len učený človek v sebe nosí najväčšie bohatstvo. Želajme si teda navzájom, nech sú rodina a blízki hnacou silou do našich každodenných radostí či starostí; nech nám stále vydrží nadobudnutá energia a nápady, ktoré sme získali oddychom aj pri tvorbe tohto časopisu, do ktorého môže prispievať každý. A komu by predsa len bolo smutno za slniečkom a prázdninovými hrami, nesmúťte, veď každým dňom sme bližšie k prázdninám, ktoré nás ešte len čakajú.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009