PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

O čom sa hovorí

Prvá inaugurácia do cechu prvákov

V našej škole sa 31. októbra 2006 konala zaujímavá akcia pre žiakov prvého ročníka – Inaugurácia do cechu prvákov. Táto slávnosť sa niesla v pirátskom duchu s hlavnou témou „Cesta za pirátskym pokladom.“ Malí prváci plnili úlohy, v ktorých ukázali, čo všetko sa už v škole naučili. V slávnostnom ceremoniáli, ktorý viedol pirátsky kapitán Jack, prváci zložili sľub a absolvovali pasovanie do cechu prvákov. Tento akt potvrdili svojím odtlačkom palca, vypitím pirátskeho nápoja a prijatím pirátskej kokardy. Slávnosť ďalej pokračovala diskotékou so zábavnými súťažami a skončila nájdením pirátskeho pokladu – truhlice so „zlatými“ sladkými dukátmi.

Na úspešnom priebehu inaugurácie prvákov sa podieľali: vedúca ŠKD – pani Imreová, pani Hudiková, triedne učiteľky 0. a 1. ročníka, asistentky učiteľov a  žiaci 8. a 9. ročníka. Podrobnejšie informácie o tejto akcii, spolu s obrazovým materiálom, nájdete na www.skd.blog.cz

Veríme, že touto milou akciou sa začala v našej škole tradícia inaugurácie do cechu prvákov.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009